VILLKOR NORDIC DESIGN COLLECTIVE

Malmö 2016-11-01

Villkoren gäller mellan Formgivaren och Nordic Design Collective/ Designmarknaden i Sverige AB (Org nr 556753 - 3459). Villkoren gäller tills vidare.


1. Nordic Design Collective är en webbutik som bedriver försäljning av formgivarens produkter till slutkonsument (härefter kallad kund) på kommissionsbasis. Slutkonsumenten genomför köpet med Nordic Design Collective och är således kund till Nordic Design Collective. När slutkonsument genomför köp övergår äganderätten av den aktuella produkten till Nordic Design Collective.

Utöver detta tillhandahålls PR- och marknadsföringstjänster för formgivaren och de produkter som finns till försäljning i webbutiken, samt ett nätverk med andra formgivare och tillhörande aktiviteter.

Avgiften för dessa tjänster består av två delar, en lanseringsavgift samt provision på sålda produkter.

2. Nordic Design Collective ansvarar för att marknadsföra hemsidan och de produkter som finns till försäljning på denna.


Inga marknadsföringsaktiviteter som medför kostnader eller sänkta intäkter för Formgivaren kommer att genomföras utan Formgivarens godkännande.

3. Formgivaren är ansvarig för att produkten som presenteras motsvarar bild och beskrivning. Formgivaren är också ansvarig för att lagersaldo för produkten överensstämmer med tillgängliga produkter.

4. Formgivaren är ansvarig för att produkten uppfyller Nordic Design Collectives kriterier:


- Produkten skall vara formgiven av Formgivaren.

- Formgivaren skall vara bosatt i Sverige eller svensk medborgare bosatt utomlands.

- Produkten skall tillverkas enligt gällande lagar och förordningar, inklusive gällande upphovsrätt.

- Produkten skall ej upplevas som stötande eller kränkande.

- Produkten skall presenteras med tydliga och ej manipulerade produktbilder.

- Produkten skall vara prissatt i en rimlig nivå i förhållande till produktens kvalitet och prisnivå på motsvarande produkter på Nordic Design Collective.

5. Formgivaren anger själv försäljningssumman på produkten. Om Nordic Design Collective vill höja eller sänka priset sker det med Formgivarens godkännande.

6. Formgivaren är ansvarig för att leverera produkten till Kund enligt angiven leveranstid och gällande lagstiftning. Leverans skall ske med spårbar sändning.

7. I Formgivarens åtaganden med Nordic Design Collective ingår att besvara kundtjänstfrågor, som kommer från Nordic Design Collective inom ett dygn.

8. Nordic Design Collective har rätt att plocka bort produkter som ej lever upp till ovan nämnda kriterier, flytta produkter till annan kategori samt att ändra i texter med syfte att förtydliga information till kund.

9. Nordic Design Collective har rätt att använda Formgivarens produktbilder i marknadsföringssyfte.

10. Nordic Design Collective har rätt att ta bort osålda produkter efter tre (3) månader.

11. Det är inte tillåtet för Formgivaren att länka till ett annat försäljningsställe, egen webbshop eller försäljningsblogg osv. Att länka till andra sidor är godkänt så länge försäljningen hänvisas till Nordic Design Collective.

Ej heller är det tillåtet att ange sin mejladress för direktkontakt. All kontakt med kunden skall ske via Nordic Design Collectives kundtjänst.

Nordic Design Collective har rätt att ta bort text och länkar som bryter mot ovan nämnda utan att informera formgivaren.

12. Nordic Design Collective har rätt att redigera texter i Formgivarens butikspresentationer i syfte att förtydliga information mot kunden. Nordic Design Collective skall informera Formgivaren när så sker.

13. Kundens rättigheter styrs av Konsumentköplagen och Distans- och Hemförsäljningslagen. Kunden har ångerrätt i 14 dagar och reklamationsrätt. Formgivaren är ansvarig för produkten tills dess att produkten är levererad till kunden. Vid ångrat köp står kunden för returfrakt.

Kunden har rätt till ersättning för reklamerad vara. Nordic Design Collective förbehåller sig rätten att behålla motsvarande ersättning från Formgivarens provision.

Om reklamationen kommer sig av att Formgivaren har skickat fel produkt till kund (dvs annan produkt än enligt order) står Formgivaren för kundens returfrakt.

14. Formgivaren är ansvarig för att ange att varan är levererad till kund. Utbetalning av försäljningssumma kommer ej att ske på ej levererade varor.

15. Utbetalning av försäljningssumma sker tre (3) veckor efter säljperiodens (kalendermånad) slut.

16. Provision utgår på försäljningssumma enligt enskilt avtal. Med försäljningssumma avser belopp till Kund, inklusive frakt och exklusive moms. Nordic Design Collective tillämpar självfakturering. Det innebär att kvitto på säljperiodens försäljning finns tillgängligt på intranät i samband med utbetalningen. 

Formgivaren är ansvarig att meddela om denna är registrerad för f-skatt och moms i Sverige. Om denna status ändras skall Nordic Design Collective meddelas.

De formgivare som är momsregistrerade är också ansvariga för att redovisa momsen för beskattning. Övriga formgivare erhåller utbetalning exklusive moms, då moms redovisas för beskattning av Nordic Design Collective.

17. Vid förmedling av kontakt till återförsäljare/butik utanför Nordic Design Collective utgår 25% provision på återförsäljarens första order. Efterföljande order sker mellan återförsäljare och Formgivare utan provision till Nordic Design Collective.

18. Formgivaren skall vid eventuell tvist om upphovsrätt, reklamation eller liknande hålla Nordic Design Collective skadeslös.

19. Nordic Design Collective har rätt att utan närmare motivering neka medlemskap samt produkter från redan accepterade Formgivare i de fall produkterna inte lever upp till Nordic Design Collectives kriterier och profil.

20. Uppsägning av detta avtal sker av båda parter med 1 månads uppsägningstid från datum för skriftlig uppsägning.

21. Nordic Design Collective har rätt att utesluta Formgivare med omedelbar verkan om de i något avseende bryter mot villkoren i detta avtal.