Nordiska Textilfabriken

Ljudet av vävmaskinens inslag möter hemmets vardagspuls. Nordiska Textilfabriken vill ta fabriken närmare kunden med närproducerad textil som inte behöver ifrågasättas. Med genomtänkta design- och materialval utvecklas textilier för att möta kraven du ställer på textilierna i ditt hem i form av funktion och estetik.

Ljudet av vävmaskinens inslag möter hemmets vardagspuls. Nordiska Textilfabriken vill ta fabriken närmare kunden med närproducerad textil som inte behöver ifrågasättas, en kvalitet och ett ursprung som du själv kan uppleva. Med genomtänkta design- och materialval utvecklas textilier för att möta kraven du ställer på textilierna i ditt hem i form av funktion och estetik.

Nordiska Textilfabriken vill inte bara vara med att göra ditt hem mer trivsamt, utan samtidigt se till att textilierna du dagligen använder är tillverkade på ett schysst sätt, utan skada på människa och miljö.

Nordiska Textilfabriken inspireras av det vardagliga livet, det som händer nu, och det som redan har hänt, för att skapa bättre kommande dagar för dig och för andra.

Nordiska Textilfabriken