The study of trees by Anna Handell, Montage

Anna Handell är verksam grafisk formgivare och illustratör sedan 2001 via Montage.se

Välkommen.

Min formgivning har både en spretig naturlig orördhet och en antydan till en elegant hållning, uppbyggd med en tydlig balans och genomarbetad komposition.

The study of trees