Lykalia K

Lykalia K är företaget som tillverkar inredningsprodukter i trä med förgyllda detaljer. Bakom företaget står Kristina Larsson som tillverkar alla produkter hantverksmässigt och står bakom all design.

Det är utifrån mina tankar som nya produktidéer föds och utifrån mina händer som produkterna tillverkas. De geometriska formerna inspirerar mig till att bygga samman olika konstruktioner och former. I mitt skapande och i min formgivning är jag ute efter att betraktaren ska vilja komma nära produkterna. Viljan av att beröra och undersöka produkterna ska infinna sig och de ska bygga upp en nyfikenhet och en spänning hos betraktaren. Jag fascineras av träets egenskaper så som kvistar och ådringar och använder mig av detta för att skapa unika produkter. Vad andra kan se som skönhetsfel utnyttjar jag vilket ger mina produkter en egen karaktär. Kvalité och unicitet är ledord jag använder mig av i mitt skapande. Vad som även kännetecknar mina produkter är träslagen ek, al och björk som återfinns i de nordiska skogarna och förgyllningen i 23,75 karats guld.

Lykalia K