Jeanett Silwärn - DigitArt

Jeanett Silwärn - DigitArt skapar färgstarka och kontrastrika posters utifrån fotografering och sätter sin touch på bilderna genom bildbehandling med olika typer av tekniker.

Mitt namn är Jeanett Silwärn och jag är bosatt i Västervik.
Vid sidan av studier inom interaktions-, webb- och grafisk design driver jag mitt nystartade företag Jeanett Silwärn - DigitArt.
Jag har sedan länge haft ett stort intresse för foto och digital bildbehandling. I arbetet med mina posters utgår jag från egna foton som jag sedan sätter min prägel på genom bildbehandling med olika tekniker, exempelvis montage och digitalt ritbord. Jag jobbar ständigt med nya idéer och varierar mig gärna i mitt uttryckssätt.

Mina bilder speglar till stor del hur jag ser på livet och dess sinnesstämningar och jag finner stor inspiration i naturen och dess former. Mina bilder kännetecknas till stor del av skarpa kontraster och då jag använder mig av färg så snålar jag oftast inte på dem.

Jeanett Silwärn - DigitArt