Butler/Lindgård

Butler/Lindgård är en Malmöbaserad designstudio med inriktning på textil design för rum och interiör.

Butler/Lindgård är en Malmöbaserad designstudio med inriktning på textil design för rum och interiör. Duon består av oss två, Hanna Butler och Karin Olu Lindgård och vi har varit näst intill oskiljaktiga sedan vi inledde vårt samarbete under utbildningen vid Det Kunglige Danske Kunstakademis Skole for Design i Köpenhamn (tidigare DKDS).

Vi skapar visionära textila designer med tydlig storytelling som ger mervärde.
Autensitet, sinnlighet och handens närvaro i verket är alltid ledord för oss, varför vi värdesätter en analog skissprocess nära materialen.

Alla våra produkter är handtryckta av oss i en småskalig produktion.

Butler/Lindgård