Återbrukshyttan

Återbrukshyttan är en annorlunda glashytta som ger gammalt glas nytt liv genom miljövänlig återvinning. Råvaran består enbart av förpackningsglas och i alla produkter syns spår av vad det tidigare varit.

Från början valde jag att jobba med återbruk för att det var kreativt, kul, utmanande och ”bra för miljön". Under de dryga fyra år jag varit igång har det utvecklats till att handla om så mycket mer. Jag vill erbjuda funktionella produkter med långt liv, lokalt tillverkade i en hållbar produktion.
Ett alternativ till det slit- och slängsamhälle vi ser idag, och en inspiration till att tänka och göra annorlunda.
Återbrukshyttan finns i Bollnäs, Hälsingland, och här tillverkas all produkter för hand, allt gjort av gamla flaskor och burkar.

Återbrukshyttan